Thông tin sản phẩm
  • Mã sản phẩm: NTN4
  • Màu sắc:
  • Chất liệu:

- Chất liệu da bò 100% - Made in Vietnam - 2 lớp da, sơ viền đồng màu chắc chắn - Xanh Navy - Kích thước lọt lòng tai đồng hồ -22mm

Thông tin sản phẩm

  • Mã sản phẩm: NTN4
  • Màu sắc:
  • Chất liệu:

- Chất liệu da bò 100% - Made in Vietnam - 2 lớp da, sơ viền đồng màu chắc chắn - Xanh Navy - Kích thước lọt lòng tai đồng hồ -22mm

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm